TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: NGUYỄN CÔNG CHUẨN

Ngày sinh: 21/03/1982

Quê quán: Sơn Ninh, Hương Sơn, Hà Tĩnh

Địa chỉ: Nhà số 2A, ngõ 2, đường Lý Nhật Quang, khối 8, phường Bến Thủy

Điện thoại: 0979720382                  

Email: nguyencongchuan1982@gmail.com

Tốt nghiệp Đại học năm: 2004                            

Chuyên ngành: SP Toán

Về trường công tác năm: 2010

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên