TS LÊ XUÂN SƠN

Phó Bí thư Chi bộ, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên

Địa chỉ: Số 17, ngõ 77, đường Đậu Yên, khối 15, phường Trung Đô, Tp Vinh, tỉnh Nghệ An
ĐTDD: 0912235343
Email: lexuanson@gmail.com

THÔNG TIN CHI TIẾT

Ngày sinh: 20/12/1972

Quê quán: Đông Thanh – Đông Sơn – Thanh Hóa

Tốt nghiệp đại học năm: 1993                   

Chuyên ngành: Toán

Về trường công tác năm: 1993

Học vị: Tiến sỹ                                          

Chuyên ngành: Toán giải tích

Chức danh: Giảng viên chính

Chức vụ: Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên

Khen thưởng:

- Bằng khen TW Đoàn năm 1994

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2009

- Bằng khen Bộ trưởng năm 2001, 2008, 2010, 2016

- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An năm 2008, 2013

- Bằng khen Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh năm 2013

- Bằng khen của Công đoàn ngành Giáo dục năm 2016

Công trình khoa học đã công bố:

1. Nguyen Nhuy and Le Xuan Son (2003), "The Weak Convergence in the Space of Probability Capacities in Rd", Journal of Sciences, VNU, Serial of Physics and Mathematics, No. 3, pp. 45 – 56.

2. Le Xuan Son (2003), "The Choquet Weak Topology on the Space of  Probability Capacities in Rd", Journal of Sciences VNU, Serial of Physics and Mathematics No. 4, pp. 52 – 60.

3. Le Xuan Son and Nguyen Ngoc Phan (2003), "Probabilitic Iterated function Systems and Probabilitic Systems", Vietnam J. Math., Vol. 31, No. 2, pp. 207 – 216.

4. Le Xuan Son, Nguyen Nhuy and Nguyen Nhuy Vu Hong Thanh (2004), "Choquet Theorem for random Sets on the Space of Continuous real-valued functions", East – West Journal of Mathematics, Vol. 6, No. 2, pp.185 – 193.

5. Nguyen Nhuy and Le Xuan Son (2004), "Probability Capacities in Rd and Choquet Integral for Capacities", Acta Math. Vietnam. Vol. 29, No. 1, pp. 41 – 56.

6. Le Xuan Son and Nguyen Thi Tu Ngoc (2004), "On the Hahn – Decomposition and the Radon – Nikodym Theorem for Submeasures in Rd ", Journal of Sciences, VNU, Serial of Physics and Mathematics, No. 3, pp. 37 – 49.

7. Nguyen Nhuy and Le Xuan Son (2005), "The Weak Topology on the Space of  Probability Capacities in Rd", Vietnam J. Math., Vol. 33, No. 3, pp. 241 – 251.

8. Le Xuan Son, Pham Quang Trinh and Vu Hong Thanh (2005), "Local Dimension of Fractal Measure Associated with the (0, 1, a) – Problem: a = 6", Journal of Sciences VNU, Serial of Physics and Mathematics, No. 1, pp. 31 – 44.

9. Truong Thi Thuy Duong, Le Xuan Son and Vu Hong Thanh (2005), "Remark on the local dimension of fractal measure associated with the (0, 1, 9) – Problem", Journal of Sciences VNU, Serial of Physics and Mathematics, No. 3, pp. 33 – 50.

10. Vu Hong Thanh, Nguyen Nhuy and Le Xuan Son (2008), "Singularity of Probility measure in Fractal Geometry", Acta Math. Vietnam. Vol. 33, No. 1, pp. 3 – 16.

11. Nguyễn Nhuỵ, Lê Xuân Sơn (2007), Bài tập Tôpô đại cương, NXB Giáo dục.

12. Lê Xuân Sơn (CB), Lê Khánh Hưng, Lê Mạnh Linh (2013), Bộ đề thi đại học môn Toán, NXB ĐHQG Hà Nội.

13. Lê Xuân Sơn (CB), Lê Khánh Hưng (2014), Phương pháp hàm số trong giải Toán, NXB ĐHQG Hà Nội.

14. Lê Xuân Sơn (CB), Phan Viết Bắc, Trần Nhân, Lê Phúc Lữ (2015), Phương trình và bất phương trình, NXB ĐHQG Hà Nội.

15. Lê Xuân Sơn (CB), Lê Khánh Hưng, Lê Mạnh Linh (2016), Phương pháp giải toán chủ đề tổ hợp – xác suất, vô tỷ, tọa độ phẳng, NXB ĐHQG Hà Nội.