TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: LƯƠNG VĂN TƯỜNG

Ngày sinh: 18/12/1976

Quê quán: Xã Thạch Sơn, Anh Sơn, Nghệ An

Địa chỉ: Nhà 17, Ngõ 103, Đường Minh Khai, Tân Tiến, lê Mao, Vinh

Điện thoại: 0948.776.677                          

Email: tuonghoa79@gmail.com

Tốt nghiệp Đại học năm: 1998          

Chuyên ngành:  Hóa học

Về trường công tác năm: 2003

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên