TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: LÊ KHÁNH HƯNG

Ngày sinh: 13/6/1983

Quê quán: Xã Đức Hòa, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh

Địa chỉ: Phòng 807, Chung cư Glory Palace, đường Cao Huy Đỉnh, khối 15, phường Trường Thi, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại:  0979123000, 0915123000                        

Email: lekhanhhungdhv@gmail.com

Tốt nghiệp Đại học năm:         2005          

Về trường công tác năm:         2006

Học vị: Tiến sỹ                       

Chuyên ngành: Toán Giải tích

Chức danh: Giáo viên

Công trình khoa học đã công bố:

 

Bài báo:

1. Dinh Huy Hoang and Le Khanh Hung (2006), Symmetric spaces and point-countable covers, VNU. Jounal of Science, Mathematics - Physics. T.XXII, No. 3, pp. 23-30.

2. Đinh Huy Hoàng, Lê Khánh Hưng, Bùi Thị Thúy Vinh, Điểm bất động chung của các ánh xạ tương thích yếu trong không gian o-mêtric, Tạp chí khoa học Trường Đại học Vinh, Tập XXXVIII, Số 1A (2009), 31-38.

3. Tran Van An, Kieu Phuong Chi and Le Khanh Hung (2014), Coupled fixed point theorems in uniform spaces and applications, Journal of Nonlinear Convex Analysis, Vol.15, No.5, 953-966.

4. Le Khanh Hung (2014),  Triple fixed point in ordered  uniform spaces, Bulletin of Mathematical Analysis and Applications, Vol.6, Issue 2, 1-22.

5. Le Khanh Hung (2015), Fixed point theorems in locally convex algebras and applications to nonlinear integral equations, Fixed Point Theory and Applications, DOI 10.1186/s13663-015-0310-9.

 

Sách:

1. Lê Xuân Sơn, Lê Khánh Hưng, Lê Mạnh Linh (2013), Giới thiệu và giải chi tiết bộ đề thi thử trọng tâm môn Toán, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

2. Lê Xuân Sơn, Lê Khánh Hưng, (2014), Phương pháp hàm số trong giải toán phương trình, bất phương trình, hệ phương trình, chứng minh bất đẳng thức, tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.

3. Lê Xuân Sơn, Lê Khánh Hưng, Lê Mạnh Linh (2016), Phương pháp giải toán tổ hợp, xác suất, phương trình, bất phương trình vô tỷ, phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội.