TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: HOÀNG THỊ THÚY HƯƠNG

Ngày sinh: 03/11/1973

Quê quán: Nam Đàn, Nghệ An

Tốt nghiệp đại học năm: 1994          
Chuyên ngành: SP Hóa học

Về trường công tác năm: 1994 

Học vị: Tiến sĩ

Chức danh: Giảng viên chính

Chức vụ: Tổ trưởng Tổ Hóa học

Địa chỉ: Khối Trung Định, Hưng Dũng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại:  0915.228.755                         
Email: hoanghuong1973@yahoo.com