TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

 

Họ và tên: HOÀNG THỊ MINH THẮNG

Ngày sinh: 07/12/1976

Quê quán: Nghi Phú, Vinh, Nghệ An.

Địa chỉ: Khối 13 - phường Hà Huy Tập – Vinh – Nghệ An.

Điện thoại:  0978950499                 

Email: longhoangthang2011@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 1999         

Chuyên ngành: SP Sinh học

Về trường công tác năm: 2004.

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên