TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: HỒ THỊ HƯƠNG TRÀ

Ngày sinh: 26/02/1977

Quê quán: Hưng Tân, Hưng Nguyên, Nghệ An

Địa chỉ: số nhà 20, ngõ Dân Ca, đường Trường Chinh, TP Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 0987485527                                     

Email: huongtra77@gmail.com

Tốt nghiệp Đại học năm: 1999                            

Chuyên ngành: SP Hoá học

Về trường công tác năm: 2010

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên

Chức vụ: không

Khen thưởng: Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, năm học 2008 - 2009

Công trình khoa học đã công bố:

Sách “1080 câu hỏi trắc nghiệm hoá học”, năm 2007, nhà xuất bản Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (Đồng tác giả với: Nguyễn Xuân Trường, Trần Trung Ninh và Quách Văn Long)