TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: HOÀNG THỊ QUỲNH NHƯ

Ngày sinh: 11/12/1972

Quê quán: Đức Minh, Đồng Hới, Quảng Bình

Địa chỉ: Khối Tân Vinh, Phường Lê Mao, Tp. Vinh

Điện thoại: 0989737108                                     

Email: hquynhnhu@gmail.com

Tốt nghiệp Đại học năm: 1993                            

Chuyên ngành: SP Sinh học

Về trường công tác năm: 2010

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giáo viên

Chức vụ: Tổ trưởng