TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: ĐOÀN THỊ HẠNH

Ngày sinh: 6/7/1971

Quê quán: Đô Lương - Nghệ An

Địa chỉ: Khối 15 Hà Huy Tập - TP Vinh - Nghệ An

Điện thoại: 0917.504.789                          

Email: doanhanh06@gmail.com

Tốt nghiệp Đại học năm: 1993                            

Chuyên ngành:  Ngữ văn

Về trường công tác năm: 2002

Học vị: Thạc sĩ

Chức danh: Giáo viên

Chức vụ: Tổ trưởng