TỈNH ĐOÀN NGHỆ AN
BCH ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
BCH ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN
***
Số: 18-HD/ĐTN

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

Thành phố Vinh, ngày 9 tháng 9 năm 2016

HƯỚNG DẪN
Tổ chức đại hội chi đoàn năm học 2016 - 2017
Tải về Các mẫu văn bản ở đây
                  

Kính gửi: - Thầy, Cô giáo chủ nhiệm lớp – chi đoàn 11, 12;
                 - BCHCĐ, BCS lớp 11, 12,
Để tổ chức tốt đại hội chi đoàn năm học 2016 - 2017, Ban Chấp hành (BCH) các chi đoàn cần bám sát Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đặc biệt phải tuân thủ đúng lịch trình thời gian nêu rõ trong mục: 
VI. MỘT SỐ YÊU CẦU CHUNG.

BCH các chi đoàn cần tập trung chỉ đạo và tổ chức đại hội chi đoàn theo đúng các hướng dẫn sau đây:

I. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ 
1. Hồ sơ đại hội

Trước khi tiến hành đại hội, nhất thiết phải chuẩn bị bằng văn bản:

 - Báo cáo tổng kết công tác đoàn và phong trào thanh niên (PTTN) nhiệm kỳ 2015 - 2016; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2017 (bám vào chương trình công tác đoàn và PTTN năm học 2016 - 2017 của Đoàn trường);

 - Báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2015 - 2016;

- Chương trình đại hội;

- Diễn văn khai mạc, bế mạc đại hội;

- Mẫu biên bản bầu cử BCH chi đoàn, bầu bí thư, phó bí thư;

- Dự thảo nghị quyết đại hội.

2. Duyệt đại hội

  1. Thời gian: Đại hội các chi đoàn phải được Ban Thường vụ Đoàn trường chuyên duyệt nội dung trước khi tổ chức đại hội, cụ thể

    Chi đoàn 12: 9h10p thứ 3 ngày 20/9/2016, tại VP đoàn trường, tầng 5 nhà G

    Chi đoàn 11: 9h10p thứ 3 ngày 27/9/2016, tại VP đoàn trường, tầng 5 nhà G

  2. Thành phần duyệt đại hội chi đoàn bao gồm: Đại diện Ban Thường vụ Đoàn trường Chuyên (T. Lâm, T. Linh, ...),  Giáo viên chủ nhiệm và BCH chi đoàn.
  3. Nội dung cần phải duyệt:

 - Báo cáo tổng kết công tác đoàn và PTTN nhiệm kỳ 2015 - 2016; Phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2016 - 2017;

 - Báo cáo kiểm điểm BCH nhiệm kỳ 2015 - 2016;

 - Chương trình đại hội;

- Nhân sự cho nhiệm kỳ 2016 - 2017 (dự kiến cơ cấu, số lượng BCH, dự kiến các chức danh bí thư, phó bí thư). BCH các chi đoàn có số lượng từ 3 - 5 uỷ viên;

 - Tài chính của chi đoàn: thu - chi; các khoản nợ (nếu có).

THỜI GIAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỦA CÁC CHI ĐOÀN

Chi đoàn 12: 15h thứ 7, ngày 24 tháng 9.Chi đoàn 11: 15h thứ 7 ngày 1 tháng 10.

2. Phân công dự đại hội và phát biểu ý kiến của BTV đoàn trường

12a1, 12a8: đ/c Linh;               12a3,12a4: đ/c Hùng;

12a5, 12a6: Đ/c Huyền;           12a2, 12a7, 12a9 : đ/c Lâm;    12a10, 12a11: Đ/c Hà;                           

11a1, 11a3, 11a4: Đ/c. Lâm;   11a2, 11a5: Đ/c. Hà,

11a6, 11a7 và 11a8: Đ/c Linh ; 11a9,11a10: Đ/c Huyền;        11a11, 11a12 và 11a13: Đ/c. Hùng

                                    TM. BTV ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN

                                                                                                           BT. Nguyễn Trần Lâm

II. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN

(Tập trung đại biểu, ổn định tổ chức, văn nghệ).

- Chào cờ, hát Quốc ca, Đoàn ca, tưởng niệm (hát trực tiếp).

- Khai mạc đại hội: Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

- Bầu đoàn chủ tịch (biểu quyết), đoàn chủ tịch giới thiệu các thư ký của đại hội (biểu quyết).

 - Đoàn chủ tịch công bố chương trình và thời gian làm việc (biểu quyết).

- Trình bày báo cáo tổng kết, phương hướng nhiệm vụ công tác Đoàn và PTTN; báo cáo kiểm điểm BCH.

- Báo cáo tình hình đại biểu dự đại hội.

- Đại hội thảo luận về báo cáo tổng kết và phương hướng nhiệm vụ.

- Đại diện cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên phát biểu ý kiến.

 - Làm công tác thi đua khen thưởng (nếu có).

- Đoàn chủ tịch công bố BCH cũ hết nhiệm kỳ và tuyên bố đại hội bầu BCH nhiệm kỳ mới.

 - Bầu BCH nhiệm kỳ mới.

 - Đoàn chủ tịch mời BCH mới ra mắt, phát biểu nhận nhiệm vụ.

 - Thông qua Nghị quyết của đại hội (biểu quyết).

   - Tổng kết, bế mạc đại hội (có chào cờ, không hát Quốc ca).

Chú ý: Đan xen trong Chương trình Đại hội nhất thiết phải có chương trình giải trí như: văn nghệ, tổ chức trò chơi, ...

III. BẦU CỬ

Để việc bầu cử diễn ra đúng nguyên tắc tập trung dân chủ và đạt kết quả tốt nhất, yêu cầu phải tuân thủ các vấn đề sau đây:

* Bầu Ban Chấp hành

1. Đoàn chủ tịch trình bày với đại hội đề án xây dựng BCH mới (đề án này đã được cấp uỷ Đảng và Đoàn cấp trên góp ý kiến). Trong đề án cần nêu rõ yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn, dự kiến số lượng, cơ cấu của BCH.

2. Đại hội thảo luận và biểu quyết về số lượng, cơ cấu của BCH khoá mới (biểu quyết).

3. Ứng cử.

4. Đề cử: Trong phần đề cử, đoàn chủ tịch phải xin ý kiến của đại hội (biểu quyết) để chọn một trong hai phương án sau:

- Phương án 1: BCH cũ giới thiệu danh sách BCH mới theo đúng số lượng, cơ cấu mà đại hội vừa thông qua.

- Phương án 2: Đề cử trực tiếp tại đại hội.

Nếu đại hội chọn phương án 1, thì BCH cũ chỉ giới thiệu đúng số lượng uỷ viên cần bầu (không giới thiệu vượt quá số lượng uỷ viên cần bầu).

5. Đại hội thảo luận về danh sách ứng cử, đề cử, có thể thêm, bớt theo phát biểu và giới thiệu của các đại biểu dự đại hội.

 6. Biểu quyết (bằng giơ tay) để chốt danh sách bầu cử.

7. Bầu ban bầu cử;

- Phương án 1: Đoàn chủ tịch giới thiệu ban bầu cử, xin ý kiến đại hội và biểu quyết bằng giơ tay.

 - Phương án 2: Đề cử trực tiếp tại đại hội.

8. Ban bầu cử lên làm việc với trình tự như sau:

- Trưởng ban bầu cử phát biểu.

- Trưởng ban bầu cử công bố thể lệ bầu cử, nhấn mạnh các trường hợp phiếu không hợp lệ.

 - Phát phiếu bầu.

- Thu phiếu.

Đếm số lượng phiếu thu được so với phiếu phát ra và thông báo trước cho đại hội.

 - Kiểm phiếu.

- Lập biên bản kiểm phiếu.

 - Báo cáo với đoàn chủ tịch đã kiểm phiếu xong và xin công bố kết quả.

* Quy định Phiếu bầu

1. Phiếu do đại hội phát hành, được in hoặc viết tay sẵn danh sách bầu cử do đại hội đã thông qua sắp xếp tên theo vần chữ cái A,B,C... Nếu số lượng người trong danh sách bầu cử bằng với số lượng người được bầu thì phải sử dụng phiếu bầu có cột "đồng ý" và "không đồng ý".

Nếu trong danh sách bầu cử có nhiều người trùng cả họ và tên thì được phép chú thích chức danh hoặc tên cơ quan công tác, đơn vị học tập hoặc cư trú của những người đó tại thời điểm tiến hành bầu cử.

2. Phiếu bầu không hợp lệ là:

· Phiếu không do đại hội phát hành.

· Phiếu bầu thừa so với số lượng đã được đại hội quyết định.

 · Phiếu không bầu ai (trừ trường hợp danh sách bầu có 1 người).

· Phiếu viết tên người ngoài danh sách bầu cử được đại hội thông qua.

· Phiếu có ký hiệu riêng.

3. Phiếu bầu thiếu so với số lượng cần bầu đã được đại hội quyết định vẫn hợp lệ.

* Việc bầu trực tiếp chức danh bí thư tại đại hội chi đoàn

Việc bầu trực tiếp bí thư tại đại hội áp dụng với những chi đoàn được xếp loại khá trở lên (nếu được đại hội đồng ý). Tiến hành bầu theo một trong các cách sau đây:

 - Đại hội bầu BCH, sau đó bầu bí thư trong số các uỷ viên BCH.

 - Đại hội bầu bí thư sau đó bầu số uỷ viên BCH còn lại.

 - Phó bí thư do BCH bầu.

- Trường hợp chi đoàn có từ 3 đến 8 đoàn viên thì tiến hành bầu trực tiếp bí thư và phó bí thư tại đại hội

 IV. HỒ SƠ PHẢI NỘP CHO ĐOÀN TRƯỜNG CHUYÊN SAU ĐẠI HỘI

1. Một bản báo cáo toàn văn của đại hội sau khi đã sửa chữa;

2. Nghị quyết đại hội;

3. Biên bản đại hội (có chữ ký của thư ký và đại diện đoàn chủ tịch);

4. Biên bản bầu cử BCH mới;

5. Biên bản bầu bí thư;

6. Biên bản bầu phó bí thư;

7. Danh sách trích ngang BCH mới (TT, họ và tên, năm sinh, đơn vị, chức vụ trong BCH) có chữ ký của người thay mặt đoàn chủ tịch;

8. Biên bản bàn giao giữa BCH cũ và BCH mới, trong đó lưu ý bàn giao về công tác tài chính.

Tất cả hồ sơ trên đóng thành tập, gửi về liên chi đoàn trong vòng 03 ngày sau khi tổ chức đại hội.

V. MỘT SỐ YÊU CẦU CHUNG

 - Trước khi tổ chức đại hội, các chi đoàn phải hoàn thành các khoản nợ của năm học 2014 - 2015 trở về trước.

 - Các chi đoàn khoá 56, khối 10 Trường THPT Chuyên không tổ chức đại hội.

- Sau đại hội, trong phiên họp đầu tiên, các BCH cũ và mới phải tiến hành bàn giao: hồ sơ giấy tờ, sổ sách, tài chính với sự có mặt của đại diện cấp uỷ và Đoàn cấp trên.

- Bí thư chi đoàn không chấp hành tốt chế độ hội họp trong năm học 2014 - 2015 thì không cơ cấu để làm cán bộ trong nhiệm kỳ mới.

LỊCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỦA CÁC CHI ĐOÀN

1. Thời gian:

Chi đoàn 12: 15h thứ 7, ngày 11 tháng 10.

Chi đoàn 11: 15h thứ 7 ngày 18 tháng 10.

2. Phân công dự đại hội và phát biểu ý kiến của BTV đoàn trường

12a1, 12a8: đ/c Linh;               12a3,12a4: đ/c Hùng;

12a5, 12a6: Đ/c Huyền;           12a2, 12a7, 12a9 : đ/c Lâm;    12a10, 12a11: Đ/c Hà;                           

11a1, 11a3, 11a4: Đ/c. Lâm;   11a2, 11a5: Đ/c. Hà,

11a6, 11a7 và 11a8: Đ/c Linh ; 11a9,11a10: Đ/c Huyền;        11a11, 11a12 và 11a13: Đ/c. Hùng

3. Ý kiến chỉ đạo của đoàn trường:

Ở đại hội, ngoài các thành phần đại biểu theo hướng dẫn trên, môi chi đoàn nên mời thêm:

Đại diện BGH, BCH Đoàn trường, Thầy cô giáo thuộc chi đoàn cán bộ (Như các thầy, cô giáo đang tham gia hoạt đoàn), đại diện các chi đoàn bạn, đại diện của BCS của lớp 10 đến dự.

Chú ý: Số lượng đại biểu mời là tuỳ theo khả năng tổ chức của chi đoàn - lớp, song không nhiều quá và không ít hơn những đề nghị dưới đây của đoàn trường(BCH Chi đoàn lớp giấy mời gửi tới các thành phần được gợi ý, BTV Đoàn trường đi dự đại hội nếu đại biểu mời không đủ các thành phần mời dưới đây sẽ xét vào điểm thi đua(có thể mời nhiều hơn).

Một số gợi ý:

Đại hội của các chi đoàn 12: 15h thứ 7, ngày 24 tháng 9

12a1

12a2

12a3

12a4

12a5

12a6

12a7

12a8

12a9

12a10

12a11

Để nghị mời ít nhất

11a1

11a13

11a2

11a3

11a12

11a4

 

11a5

11a6

11a7;

 

11a8

11a9

 

11a10

11a11

10a1

10a12

10a2

10a3

10a9

10a4

10a5

10a6

10a7

 

10a8

10a9,

 

10a10,

 

10a11

Gợi ý Mời GV

T. Sửu

Cô Ly

Cô Ngọc

Cô Thiện

T.Chuẩn

T.Bắc

Cô Chung

Cô Hồng

Cô Dung

Cô Đức Hiền

Cô Lý

Phân công BTV

12a1, 12a8: đ/c Linh; 12a3,12a4: đ/c Hùng;

12a5, 12a6: Đ/c Huyền; 12a2, 12a7, 12a9 : đ/c Lâm; 12a10, 12a11: Đ/c Hà;

Đại hội của các chi đoàn 11: 15h thứ 7 ngày 1 tháng 10.

11a1

11a2

11a3

11a4

11a5

11a6

11a7

11a8

11a9

11a10

11a11

11a12

11a13

Để nghị mời tối thiểu

12a1

12a2

12a3

 

12a4

12a5

12a6

12a7

12a8

12a9

 

12a10

 

12a11

12a4

12a3

10a1

10a2

10a3

10a4

10a5

10a6

10a7

10a8

10a9

 

10a10

 

10a11

 

10a12

10a4

Giợi ý Mời GV

Thầy Cường

Thầy Chuẩn

Cô Chung

Thầy Vọng

Thầy Sửu

Thầy Phong CN

Hà nn

Cô Thiện

Cô Lý

Thầy Hoài

Thầy Gia

Cô Hồng

Cô Chung

Phân công BTV

11a1, 11a3, 11a4: Đ/c. Lâm; 11a2, 11a5: Đ/c. Hà,11a6, 11a7 và 11a8: Đ/c Linh ; 11a9,11a10: Đ/c Huyền; 11a11, 11a12 và 11a13: Đ/c. Hùng

 

Nơi nhận:                                                       BTV ĐOÀN TRƯỜNG THPT CHUYÊN

- BCH các CĐ; Lưu VP.

Một số hướng dẫn thêm

  1. Trong đại hội, nhất định phải sử dụng các bài hát dưới đây, tự hát quốc ca và đoàn ca không được dùng đĩa hát thay (nên dùng đĩa beat)

Tiến Quân Ca – Lời 1, NHẠC VÀ LỜI: VĂN CAO


Đoàn quân Việt Nam đi
Chung lòng cứu quốc
Bước chân dồn vang trên đường gập ghềnh xa
Cờ in máu chiến thắng mang hồn nước,
Súng ngoài xa chen khúc quân hành ca.
Đường vinh quang xây xác quân thù,


    Thắng gian lao cùng nhau lập chiến khu.
    Vì nhân dân chiến đấu không ngừng,
    Tiến mau ra sa trường,
    Tiến lên, cùng tiến lên.
    Nước non Việt Nam ta vững bền


Đoàn ca - Thanh niên làm theo lời Bác

Nhạc và lời: Hoàng Hòa

Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng nhau đi lên,

Giơ nắm tay thề, gìn giữ hòa bình độc lập tự do.

Kết liên lại Thanh niên chúng ta cùng quyết tiến bước,

Đánh tan quân thù xây đắp cuộc đời hạnh phúc ấm no.

Đi lên Thanh niên chớ ngại ngần chi,

Đi lên Thanh niên làm theo lời Bác:

“Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền,

Đào núi và lấp biển, quyết chí ắt làm nên"

 

 Khát Vọng tuổi trẻ

Vũ Hoàng

Đường dài tương lai quê hương đang gọi mời. 
Tuổi trẻ hôm nay chung tay xây ngày mới. 
Dù lên rừng hay xuống biển. 
Vượt bão giông vượt gian khổ. 
Tuổi trẻ kề vai vững vàng chân bước bạn ơi. 
ĐK:
Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, 
mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay. 
Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, 
mà cần hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay