Tối 8/9/2016, được sự đồng ý cả Đảng ủy BGH trường Đại học Vinh, Đoàn trường Đại học Vinh tổ chức họp Bí thư lớp trưởng cho 380 chi đoàn trong toàn trường để triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên trong năm học 2016 – 2017 và trao tặng các khen thưởng bậc cao cho tập thể, cá nhân xuất sắc.

Năm học 2016 – 2017 với các nhiệm vụ trọng tâm: đại hội các chi đoàn từ 15/9 đến 15/10/2016; đại hội các liên chi đoàn vào tháng 3/2017 và đại hội đoàn trường Đại học Vinh lần thứ 30, nhiệm kì 2017 – 2022 vào tháng 5/2017. Sau phần triển khai công tác đoàn và phong trào thanh niên năm học 2016 – 2017, đoàn trường Đại học Vinh đã trao các bằng khen, cờ của các khen thưởng bậc cao cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho phong trào nhà trường. Ở khen thưởng cấp Tỉnh Đoàn, trong 24 đoàn viên xuất sắc của Trường Đại học Vinh được nhận giấy khen của Tỉnh Đoàn Nghệ An vì những đóng góp cho phong trào Đoàn và công tác thanh niên  năm học 2015 – 2016, Trường THPT Chuyên có 01 cá nhân có được vinh dự này, đó là em Nguyễn Trung Hiếu - đoàn viên chi đoàn 12a1.

Các đoàn viên xuất sắc nhận giấy khen của Tỉnh Đoàn Nghệ An vì những đóng góp cho phong trào Đoàn và công tác thanh niên năm học 2015 – 2016