Ngày 07/5, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành văn bản số 740 về việc không tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh năm học này để phòng tránh dịch Covid–19.

Trước đó, do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, ngày 9/3/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành Công văn số 388/SGD&ĐT-KTKĐCLGD về việc lùi thời gian tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh, năm học 2019-2020.

Tuy nhiên, đến thời điểm này dịch bệnh Covid-19 chưa kết thúc, học sinh mới đi học trở lại, các nhà trường đang dần ổn định nền nếp, tập trung dạy học hoàn thành chương trình... Vì vậy, trên cơ sở xem xét toàn diện các khía cạnh thực tế của công tác tổ chức thi, Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định không tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi tỉnh lớp 9 và lớp 11 năm học 2019-2020.