THỨ

NGÀY

BUỔI SÁNG


BUỔI CHIỀU2
21/5

 

- Buổi chào cờ đầu tuần sau cùng của năm học (HTr đang đi công tác tại Trường ĐHSP Hà Nội 01 ngày. PHTr L. X. Sơn phụ trách buổi chào cờ). 
- HS 12 bắt đầu nghỉ học. HS các lớp khác vẫn lên lớp bình thường, các thành viên BGH giám sát theo lịch trực đã được phân công.
- Công bố điểm thi HK về các lớp. Các con Điểm thành phần trên phần mềm QLĐ đã được ấn định để chuẩn bị RÁP điểm HK vào!

    

 

 

- 15h00: Giao ban công tác HSSV (đ/c Hương VP) 

 


322/5


- PHTr Tr. M. Hùng chuyển các thông tin khen thưởng đã được thống nhất sau cuộc họp để TKHĐ soạn thảo QĐ. Hoàn chỉnh DS khen thưởng "HS nghèo vượt khó học giỏi" (tầm khoảng 25 đến 33 em); DS cá nhân Xuất sắc.
- Phúc khảo bài kiểm tra HK đảm bảo quy trình thống nhất 2 lần chấm! (Theo phân công đã có).

 


 


423/5


- 7 giờ 30: Tổ chức Lễ Tri ân của HS khối 12 tại Hội trường (toàn thể GV không có giờ dạy; riêng GVCN 12: kể cả người có giờ dạy). Đoàn TN phối hợp tổ chức. Đại diện GVCN 12 phát biểu: cô Tố Yên. Đại diện GVBM phát biểu: thầy Tr. M. Hùng.

 
- Làm việc để chuẩn bị các QĐ của ĐHV; hoàn thành và kí các QĐ về phía Trường Chuyên (Thư ký HĐ và người hỗ trợ do Thư ký cử giúp việc!).524/5

 

Hoàn thành in Giấy khen (đ/c Linh) và kí (HTr), đóng dấu và sắp xếp (2 đ/c Phong, Ly).
- Hoàn thành in và gửi Giấy mời (đ/c Dương lập DS và VP chuyển phát!).625/5


- Hoàn thành việc sắp xếp Giấy khen, phần thưởng theo đơn vị lớp (các đ/c: Hải, Hương VP, Hùng, Hiền).

 

- Hoàn thành công tác chuẩn bị cho Lễ (đ/c Dương PHTr, phụ trách).


726/5

 

- 6 giờ 30: Ổn định tập trung HS (đ/c Hùng PHTr, phụ trách; đ/c Lâm và Đoàn TN phối hợp!) để chuẩn bị cho Lễ Tổng kết năm học toàn Trường & Bế giảng khóa học của khối 12.
- 6 giờ 45: Đón khách (các đ/c: Dương, Như, Hà, Thủy, Mai).
- Văn nghệ: Đoàn TN phụ trách.
- Dẫn CTr và khai mạc: Thư ký HĐ Th. Đ. Trung.
- Diễn văn: Hiệu trưởng N. V. Thuận.
- Công bố các QĐ: Thư ký HĐ.
- Trao tặng các phần thưởng: Lãnh đạo ĐHV, Chủ tịch Hội, HTr Trường THPT Chuyên và BGH.
- Phổ biến KH Hè: PHTr L. X. Sơn.
- 10 giờ 15: Toàn thể CB, GV và HS 12 đến KS Phượng Hoàng (các đ/c: Hải, Yên, Vân Anh, hướng dẫn bố trí chỗ ngồi; GVCN 12 hỗ trợ!). HTr phát biểu và chuẩn bị 01 tiết mục VN của GV tại Liên hoan. GVCN 12 sẽ rời KS sau cùng!

 


 


CN27/4