1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019
16:42 12/08/2018

Đảng ủy Trường ĐH Vinh thông báo về việc Phân công phụ trách lĩnh vực, đảng bộ bộ phận, chi bộ của các UV Ban Thường vụ Đảng ủy và UV Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Ban Thường vụ Đảng ủy vừa ban hành Quyết định số 2196-QĐ/ĐU ngày 01/8/2018 về việc Phân công phụ trách lĩnh vực, đảng bộ bộ phận, chi bộ của các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường khóa XXXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cụ thể như sau:

1. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Trường phụ trách các lĩnh vực công tác như sau:

- Đồng chí Đinh Xuân Khoa, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An, Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng Nhà trường: quán xuyến toàn diện sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy trên các lĩnh vực công tác chuyên môn của Nhà trường. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: chính trị, tư tưởng; tổ chức, cán bộ; xây dựng chiến lược phát triển, quy hoạch và đầu tư; kế hoạch - tài chính; cải cách hành chính; đối ngoại; bảo vệ chính trị nội bộ.

- Đồng chí Thái Văn Thành, Phó Bí thư Đảng uỷ, Phó Hiệu trưởng Nhà trường: Thường trực, khâu nối, phối hợp để chỉ đạo giải quyết công việc hàng ngày thuộc thẩm quyền của Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và các ban của Đảng ủy Trường. Trực tiếp phụ trách các lĩnh vực công tác: xây dựng Đảng của Đảng bộ; chế độ thông tin, báo cáo và bảo mật; cơ sở vật chất, thiết bị; công tác thi đua, khen thưởng; phụ trách Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường.

- Đồng chí Ngô Đình Phương, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường, phụ trách các lĩnh vực công tác: tổ chức xây dựng Đảng của Đảng ủy, bảo vệ sức khỏe của cán bộ và người học.

- Đồng chí Nguyễn Huy Bằng, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, phụ trách các lĩnh vực công tác: kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy; công tác nội chính, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác an ninh trật tự, quốc phòng; hệ thống các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin của Đảng ủy Trường.

- Đồng chí Nguyễn Hồng Soa, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng ban Tuyên giáo của Đảng ủy, Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp, phụ trách các lĩnh vực công tác: tuyên truyền, văn hóa, khoa giáo, lễ tân, khánh tiết của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường; công tác báo chí, xuất bản, thông tin, truyền thông; phụ trách nhiệm vụ phát ngôn của Đảng bộ Trường; phụ trách Hội Cựu chiến binh; Hội Cựu giáo chức Trường.

- Đồng chí Nguyễn Ngọc Hiền, Uỷ viên Ban Thường vụ Đảng uỷ, Trưởng ban Dân vận Đảng ủy, phụ trách lĩnh vực công tác dân vận của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường.

2. Phân công các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách các đảng bộ bộ phận (ĐBBP), chi bộ (CB) trực thuộc Trường như sau:

TT

Tên đảng bộ bộ phận,

chi bộ trực thuộc

Uỷ viên

Ban Thường vụ

phụ trách

Uỷ viên

Ban Chấp hành

phụ trách

1.

ĐBBP Khoa Xây dựng

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Anh Dũng

2.

CB Tổ chức - Khoa học - Xuất bản

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Anh Dũng

3.

CB Phòng Kế hoạch - Tài chính

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Quang Tuấn

4.

CB Phòng Hành chính Tổng hợp

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Quang Tuấn

5.

ĐBBP Khoa Luật

Đinh Xuân Khoa

Đinh Ngọc Thắng

6.

ĐBBP Khoa Kinh tế

Thái Văn Thành

Nguyễn Hoa Du

7.

ĐBBP Viện Sư phạm Tự nhiên

Thái Văn Thành

Kiều Phương Chi

8.

ĐBBP Viện Sư phạm Xã hội

Thái Văn Thành

Đinh Trí Dũng

9.

CB Văn phòng Đảng - Đoàn thể

Thái Văn Thành

Nguyễn Quang Tuấn

10.

CB Phòng Đào tạo

Thái Văn Thành

Trần Bá Tiến

11.

CB Phòng Quản trị và Đầu tư

Đinh Xuân Khoa

Nguyễn Anh Dũng

12.

ĐBBP Viện KHXH&NV

Ngô Đình Phương

Trần Viết Quang

13.

CB Khoa Sư phạm Ngoại ngữ

Ngô Đình Phương

Trần Bá Tiến

14.

CB Trung tâm Giáo dục thường xuyên

Ngô Đình Phương

Nguyễn Anh Dũng

15.

CB Trung tâm Đảm bảo chất lượng

Ngô Đình Phương

Nguyễn Hoa Du

16.

ĐBBP Viện Kỹ thuật và Công nghệ

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Anh Dũng

17.

CB Phòng ĐT SĐH - TTrGD

Nguyễn Huy Bằng

Bùi Văn Dũng

18.

ĐBBP Viện NN&TN

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Anh Chương

19.

CB Khoa Giáo dục thể chất

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Anh Chương

20.

CB Trung tâm GDQP&AN

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Anh Chương

21.

CB Ban Quản lý Cơ sở II

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Anh Chương

22.

Đảng bộ bộ phận Viện CN HS-MT

Nguyễn Huy Bằng

Cao Tiến Trung

23.

CB Trung tâm TH-TN

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Hoa Du

24.

CB Trung tâm TT-TV Nguyễn Thúc Hào

Nguyễn Huy Bằng

Trần Bá Tiến

25.

CB Trường THPT Chuyên

Nguyễn Huy Bằng

Nguyễn Văn Thuận

26.

CB Nội trú - Y tế

Nguyễn Hồng Soa

Nguyễn Anh Dũng

27.

CB Phòng CTCT-HSSV

Nguyễn Hồng Soa

Thiều Đình Phong

28.

CB Khoa Giáo dục

Nguyễn Ngọc Hiền

Nguyễn Anh Dũng

29.

CB Trường Thực hành Sư phạm

Nguyễn Ngọc Hiền

Nguyễn Anh Dũng

3. Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường phụ trách các đảng bộ bộ phận, chi bộ phải tham dự các cuộc họp ban chấp hành các đảng bộ bộ phận, ban chấp hành các chi bộ được phân công phụ trách. Thường xuyên theo dõi, nắm tình hình các đơn vị được phân công phụ trách và báo cáo trực tiếp tình hình cho đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường để có sự chỉ đạo kịp thời đối với đơn vị; đồng thời thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ Trường chỉ đạo các đơn vị thực hiện đúng các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước; tham gia ý kiến về công tác tổ chức và cán bộ trước khi Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường quyết định./.

Tin tức liên quan

Mới cập nhật

Những mốc thời gian đáng nhớ
Ảnh tư liệu
Các bài viết về Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh

© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại Văn phòng Trường: (0238) 3855724
Email Trường: c3chuyentoan@nghean.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; Phụ trách Trường THPT Chuyên - Tel/Fax: 0238.3733888, Mobile: 0948.257.789 - Email: bangnh@vinhuni.edu.vn
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin