Ngày 01 tháng 7 năm 2018, Hiệu trưởng đã có Thông báo trên Website và VnEdu về Quy trình và thời gian phân công giảng dạy năm học 2018-2019. Các Tổ chuyên môn đã đề xuất phân công và hoàn tất việc chuyển danh sách cho PHTr Lê Xuân Sơn, Trợ lý đào tạo Thái Đình Trung trong ngày 25/7. Trong quá trình sắp xếp, một số Tổ đã có sự điều chỉnh vài lần tính đến thời điểm 25/7.
Chiều 25/7, Hội đồng gồm HTr, PHTr (phụ trách CM), PHTr (phụ trách GVCN), TrLĐT đã họp, nghiên cứu, xem xét Bản Danh sách tổng hợp. Hội đồng đã phân tích vấn đề dựa trên nhiều tiêu chí, nhiều thông tin phản hồi và những đặc thù của từng hệ đào tạo (trong đó việc bố trí đủ giờ cho GV là không kém phần quan trọng).
Để có thông tin nhằm thông báo kịp thời nhiệm vụ của từng GV và không loại trừ thao tác vi chỉnh khi cần thiết, Nhà trường đã công bố Bản Phân công giảng dạy vào thời điểm cuối buổi chiều ngày 25


Bảng tổng hợp phân công giảng dạy (cập nhật chiều 25/7/2018)


Sáng 26, Nhà trường đã nhận được phản hồi chính đáng của một số GV về việc bản thân họ đang bị thiếu giờ. Cuối buổi sáng ngày 26 tháng 7 năm 2018, Hội đồng hội ý lại để bàn bạc trên nguyên tắc là: chỉ thực hiện sự vi chỉnh trên cơ sở Bản Phân công giảng dạy đã công bố vào chiều 25/7. 
Chốt lại, Hội đồng quyết định như sau: 


Bảng tổng hợp phân công giảng dạy (cập nhật vào 11h55 sáng 26/7/2018)

Việc phân công giảng dạy đã được chốt lại. Hiệu trưởng phân công Phó Hiệu trưởng Lê Xuân Sơn tổ chức, chỉ đạo việc học chuyên đề của học sinh lớp 10. Phân công Trợ lý Thái Đình Trung xây dựng thời khóa biểu học chuyên đề. Danh sách từng lớp sẽ được công bố trong ít ngày tới.