1
Bạn cần hỗ trợ?
Thứ ba, ngày 20 tháng 8 năm 2019
14:39 12/05/2018

Văn bản chỉ đạo, điều hành của Hiệu trưởng năm học 2017 - 2018

Quyết định của Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên về việc ủy quyền Phó Hiệu trưởng phê duyệt học bạ

 

 


  

Tin nhắn điều hành VnEdu ngày 18/5/2018

 

Tin nhắn điều hành VnEdu ngày 18/5/2018


Thông báo của Hiệu trưởng về Quảng bá tuyển sinh

 

Thông báo về việc HS Khối 12 tổ chức Lễ Tri ân và Trưởng thành


Tin nhắn điều hành VnEdu ngày 12/5/2018

Thông báo của Hiệu trưởng về việc cử học sinh tham gia Cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia và phân công người phụ trách EC 2018

 


Kế hoạch thi Học kỳ 2 năm học 2017 - 2018 cho Khối 10 và Khối 11

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Giấy ủy quyền điều hành hoạt động thi thử THPT QG lần thứ 3

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Quyết định của Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên về việc trao thưởng Giải thể thao chào mừng Tháng Thanh niên và Ngày thành lập Đoàn TNCS HCM

 

 

 

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Thông báo Kế hoạch triển khai thực hiện công việc cuối năm học

 

-----------------------------------------------------------------------------------

 

Quyết định của Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh về việc khen thưởng các học sinh đạt giải trong Kỳ thi chọn HSG tỉnh Nghệ An năm 2018

 

--------------------------------------------------------------------------------------

 

Thông báo của Hiệu trưởng về kế hoạch thực hiện những nhiệm vụ trước mắt trong 2 tuần đầu của tháng 4 năm 2018

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

Thông báo về việc ủy quyền điều hành hoạt động thi thử THPT QG lần thứ 2 năm 2018 của Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Thông báo của Hiệu trưởng về việc cử học sinh tham gia thi HSG Khu vực Duyên hải và Đồng bằng Bắc Bộ lần thứ XI

----------------------------------------------------------------------------------------------

 

Quyết định của Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh về việc phân công, ủy quyền thêm nhiệm vụ cho cán bộ

----------------------------------------------------------------------------------------------------

 

THÔNG BÁO KẾ HOẠCH NHÀ TRƯỜNG

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng tại Phiên họp Giao ban ngày 18 tháng 12 năm 2017


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Quyết định của Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh về việc thành lập Hội đồng thi Học sinh giỏi cấp Trường năm học 2017 - 2018Kế hoạch thi học sinh giỏi cấp Trường năm học 2017 - 2018

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Thông báo Kết luận của Hiệu trưởng tại phiên họp liên tịch của Ban Giám hiệu với CTCĐ, BT ĐTN và trợ lý ngày 13/11/2017

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI PHIÊN HỌP GIAO BAN NGÀY 30 THÁNG 10 NĂM 2017

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI PHIÊN HỌP GIAO BAN NGÀY 16 THÁNG 10 NĂM 2017

-----------------------------------------------------------------------------------------------

 

KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI PHIÊN HỌP GIAO BAN NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2017

Download file word: KLGB 18/9/2017.docx 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THPT CHUYÊN                                                 Độc lập –Tự do – Hạnh phúc                                                                                 

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI PHIÊN HỌP GIAO BAN
NGÀY 18 THÁNG 9 NĂM 2017

Tham dự cuộc họp có Hiệu trưởng, các thành viên Ban Giám hiệu, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Công đoàn, Thư ký Hội đồng, các Tổ trưởng.

Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Hiệu trưởng đã kết luận trong cuộc họp giao ban như sau:

1) Trong tuần tiếp tục thực hiện các công việc liên quan đến quy hoạch cán bộ lãnh đạo đơn vị nhiệm kỳ 2019 – 2024.

2) Giao đồng chí Phó Hiệu trưởng Lê Xuân Sơn hoàn thiện kế hoạch tổ chức thi chọn đội tuyển quốc gia năm 2018 trước khi đi công tác; Đôn đốc việc thực hiện Phiếu Báo giảng và đánh giá việc thực hiện Phiếu Báo giảng của giáo viên, báo cáo với Ban Giám hiệu. Đến ngày 2/10/2017 có đánh giá bằng văn bản về việc chấp hành của từng giáo viên bộ môn.

3) Đồng chí Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ánh Dương hỗ trợ đồng chí Lê Xuân Sơn việc tổ chức thi việc chọn đội tuyển; Trong tháng 9 sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên môn; Hoàn thiện, bổ sung cơ sở vật chất của Trường; Trong tuần hoàn thành Bảng găm hồ sơ.

4) Đồng chí Phó Hiệu trưởng Trần Mạnh Hùng làm việc với giáo viên chủ nhiệm về việc Chi hội sẽ triển khai thu quỹ hội của lớp để Chi hội nộp vào Quỹ của Hội trường, 400.000/học sinh. Chịu trách nhiệm việc bàn bạc và trao đổi để vấn đề thu Hội phí là trách nhiệm và thẩm quyền của Thường vụ Hội, các Chi hội trưởng. Tổ chức họp GVCN trao đổi nội dung thống nhất giữa BGH, CĐBP, ĐTN, TKHĐ và Thường vụ Hội trong cuộc làm việc chiều 16/9/2017, để GVCN tiếp tục trao đổi trước ngày họp với Chi hội trưởng; từ đó Chi hội trưởng chủ trì việc đóng góp quỹ Hội phụ huynh Trường tại phiên họp phụ huynh từng lớp vào 24/9/2017! Cần có chữ kí đóng góp tự nguyện trong danh sách mỗi lớp! 

5) 100%  thành viên tham gia cuộc họp thống nhất việc chi trả cho giáo viên dạy bồi dưỡng Hè 2017 là 400.000/ca; Dạy Chuyên đề như cũ.

6) Về việc kê khai giờ giảng dạy năm học 2016 – 2017, ở mục Hoạt động hướng nghiệp của 36 lớp, Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, các Trợ lý, Bí thư Đoàn Thanh niên thống nhất việc phân bổ như sau:

- Đ/c Hiệu trưởng phụ trách khối 10: 12 lớp.

- Phụ trách các khối 11 và 12:

+ Đ/c Sơn, đ/c Hùng, đ/c Linh mỗi đồng chí 3 lớp.

+ Đ/c Dương, đ/c Trung, Đ/c Lâm mỗi đồng chí 5 lớp.

7) Giáo viên Lê Xuân Sơn cùng Tổ trưởng Từ Đức Thảo phải bố trí dạy thay môn Toán, đầy đủ các tiết trong thời gian đồng chí Sơn đi công tác.

                                                                                  Nghệ An, ngày 18 tháng 09 năm 2017

                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                          THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

                                                                                           TS. Thái Đình Trung

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH                           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THPT CHUYÊN                                         Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                                     

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG TẠI PHIÊN HỌP GIAO BAN
NGÀY 11 THÁNG 9 NĂM 2017Trên cơ sở ý kiến phát biểu của các thành viên tham dự cuộc họp, đồng chí Hiệu trưởng đã Kết luận trong cuộc họp giao ban như sau:

1) Trong tuần có các phiên họp liên quan đến rà soát, bổ sung quy hoạch lãnh đạo:

Hiệu trưởng giao cho Phó Hiệu trưởng Nguyễn Ánh Dương hướng dẫn hồ sơ liên quan cho những người trong thành phần này.

2) Trong tuần, Ban Giám hiệu và Cấp ủy sẽ nghe kết luận của Đoàn Thanh tra.

3) Các đồng chí Phó Hiệu trưởng được phân công nhiệm vụ đã công bố trong cuộc họp Hội đồng nhanh chóng triển khai công việc của mình.

4) Đồng chí Hiệu trưởng ủy quyền hoàn toàn hệ Chất lượng cao cho đồng chí Phó Hiệu trưởng Lê Xuân Sơn (riêng mảng Cơ sở vật chất giao cho đồng chí PHT Nguyễn Ánh Dương).

5) Đồng chí Thái Đình Trung nhanh chóng triển khai việc học Chuyên đề tại các khối/lớp.

6) Các Tổ khởi động việc sinh hoạt chuyên môn, tối thiểu 3 tuần/lần. Định kỳ có Biên bản họp chuyên môn gửi trực tiếp cho Hiệu trưởng. Nội dung Biên bản họp chuyên môn cần thể hiện sự trao đổi, tranh luận và kết luận.

7) Họp phụ huynh vào Chủ nhật ngày 17/09/2017.

8) Tổ chức học thêm bắt đầu từ thứ 2 ngày 18 tháng 9 năm 2017.

Tiền học thêm có 2 luồng ý kiến:

Thu 17.500/ca:  Biểu quyết 5/12 đồng chí

Thu 20.000/ca: Biểu quyết 7/12 dồng chí.

Hiệu trưởng kết luận thu 20.000/ca và sẽ đưa ra lấy ý kiến tại cuộc họp phụ huynh.

9) Các Tổ thành lập Đội tuyển thi HSG Quốc gia theo quy trình:

Tổ trưởng làm việc với GV bộ môn, đề xuất Danh sách dự thi. Hiệu phó chuyên môn rà soát, gửi Tờ trình cho Hiệu trưởng. Hiệu trưởng quyết định danh sách dự thi, sau đó chuyển cho Trường Đại học Vinh.

Thời gian:    Tổ trưởng gửi Phó Hiệu trưởng chậm nhất ngày 16/9/2017

                     Ngày thi chọn đội tuyển là 24/9/2017.

10) Về vấn đề phòng thí nghiệm:

Giao đồng chí Nguyễn Ánh Dương chỉ đạo các tổ trưởng thực nghiệm xây dựng văn bản với các luận cứ phù hợp để sáng tỏ vấn đề đã cần thêm phòng thí nghiệm hay chưa?

11) Giao các Tổ trưởng quán triệt vấn đề Phiếu báo giảng.

12) Giao cho Phó Hiệu trưởng Lê Xuân Sơn tham mưu Hiệu trưởng cử người phụ trách đội tuyển Quốc gia, chậm nhất ngày 16/9/2017.

13) Giao Phó Hiệu trưởng Trần Mạnh Hùng triển khai làm vé tháng cho học sinh, hạn đầu tháng 10 học sinh có vé sử dụng.

14) Cấp ủy và Ban Giám hiệu xúc tiến việc tìm người dạy môn Sinh học.

                                                                                 Nghệ An, ngày 11 tháng 09 năm 2017
                                                                                          TL. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                          THƯ KÝ HỘI ĐỒNG

                                                                                            TS. Thái Đình Trung

 

 

 

 

 


 


  


 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

Tin tức liên quan

Mới cập nhật

Những mốc thời gian đáng nhớ
Ảnh tư liệu
Các bài viết về Trường THPT Chuyên - Đại học Vinh

© 2015 Bản quyền của Trường Đại học Vinh
Địa chỉ: Số 182, đường Lê Duẩn, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An
Điện thoại Văn phòng Trường: (0238) 3855724
Email Trường: c3chuyentoan@nghean.edu.vn
Chịu trách nhiệm nội dung: PGS. TS. Nguyễn Huy Bằng - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Vinh; Phụ trách Trường THPT Chuyên - Tel/Fax: 0238.3733888, Mobile: 0948.257.789 - Email: bangnh@vinhuni.edu.vn
Ghi rõ nguồn "Cổng TT Đại học Vinh" khi sử dụng lại nội dung trên cổng thông tin