Tải file đính kèm tại đây:

de va dap an mon toan thi mon chuyen lop 11 nam hoc 2015 2016.doc