Tải file đính kèm tại đây:

de chuyen de 11 toan hk1 20152016 finish 17h30 20122016.doc