Tải file đính kèm tại đây:

de 12 toan khoi a dau nam.pdf

da 12 toan khoi a dau nam.pdf