TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: TRẦN THỊ THANH HẠNH

Ngày sinh: 09/05/1987

Quê quán: Hưng Lợi, Hưng Nguyên, Nghệ An

Địa chỉ:Nhà số 27, ngõ 2A, khối 15, phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Nghệ An

Điện thoại: 01639483835              

Email: hanhtran905 @gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 2009        

Chuyên ngành: Sư phạm Ngoại Ngữ

Về trường công tác năm: 2013

Học vị: Cử Nhân

Chức danh: Giáo viên