TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: NGUYỄN THỊ KIM ANH

Ngày sinh: 6/4/1980

Quê quán: Đô Lương, Nghệ An

Địa chỉ: Khối 22, Hưng Bình, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại:  0976.748.555                                   

Email: anvinh79@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm:          2002          

Chuyên ngành:  Ngữ văn

Về trường công tác năm: 201

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên