TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
TRƯỜNG THPT CHUYÊN

THÔNG TIN CÁN BỘ GIÁO VIÊN CƠ HỮU

Họ và tên: LÊ VIỆT HƯƠNG

Ngày sinh: 09/04/1975

Quê quán: Trung Chính, Nông Cống, Thanh Hoá

Địa chỉ: Số nhà 31, đường Tràn Đăng Dinh,  phường Trung Đô, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An

Điện thoại: 0912188633                            

Email: leviethuong1975@gmail.com

Tốt nghiệp đại học năm: 1995

Chuyên ngành:  Sư phạm Tiếng Anh

Về Trường công tác năm: 1995

Học vị: Thạc sỹ

Chức danh: Giáo viên